Trung tâm Bảo hành máy giặt LG chúng tôi nhận xử lý triệt để khắc phục lỗi do động cơ gây nên, nhận sửa chữa động cơ. Đối với động cơ đã hỏng hóc nặng không thể sửa chữa, chúng tôi nhận thay thế động cơ mới, chính hãng LG cho khách hàng.
DÂY CUROA MÁY GIẶT LG
Trang 2/2
2