Category Archives: TIN TỨC

Những giải pháp khắc phục phổ biến khi máy giặt LG báo lỗi LE

Bảo hành LG chia sẻ lý do máy giặt LG báo lỗi LE Máy giặt LG báo lỗi LE cho biết khối lượng giặt quá lớn có thể dẫn đến động cơ bị khóa. Hãy thử bỏ bớt quần áo bên trong lồng giặt, cân bằng lại tải và sau đó đặt lại máy giặt […]