Author Archives: admin

Những giải pháp khắc phục phổ biến khi máy giặt LG báo lỗi LE

Bảo hành LG chia sẻ lý do máy giặt LG báo lỗi LE Máy giặt LG báo lỗi LE cho biết khối lượng giặt quá lớn có thể dẫn đến động cơ bị khóa. Hãy thử bỏ bớt quần áo bên trong lồng giặt, cân bằng lại tải và sau đó đặt lại máy giặt […]

Máy giặt LG không mở cửa – phải làm sao để khắc phục?

Máy giặt LG không mở cửa – phải làm sao để khắc phục? Tìm hiểu nguyên nhân cùng Bảo hành LG Một trong những cuộc gọi dịch vụ sửa máy giặt LG phổ biến thường liên quan đến việc máy giặt LG không mở cửa. Việc cố gắng mở cửa máy giặt khi nó không […]